قوطی توکار پنل تصویری فروز سیماران -دو ماژول

26,400 تومان

برای نصب پنل های دربازکن سیماران از قوطی توکار استفاده می شود. قوطی توکار داخل دیوار قرار گرفته و سپس پنل روی آن نصب می شود. قوطی توکار فروز جهت نصب پنل فروز سیماران دو ماژول می باشد.

قوطی توکار پنل فروز دربازکن تصویری-دو ماژول
قوطی توکار پنل تصویری فروز سیماران -دو ماژول

26,400 تومان