تگ کارتی آیفون تصویری سیماران

22,000 تومان

تگ کارتی آیفون تصویری سیماران را تنها با قرار دادن جلوی پنل کارتخوان دربازکن تصویری سیماران و بدون استفاده از کلید، در باز خواهد شد.

تگ کارتی آیفون تصویری
تگ کارتی آیفون تصویری سیماران

22,000 تومان