تگ جاسوئیچی آیفون تصویری سیماران

38,000 تومان

تگ جاسوئیچی آیفون تصویری سیماران جهت باز کردن در می باشد. تنها با قرار دادن تگ جاسوئیچی سیماران، جلوی پنل کارتخوان دربازکن تصویری سیماران و بدون استفاده از کلید، در باز خواهد شد.

تگ جاسوئیچی آیفون تصویری
تگ جاسوئیچی آیفون تصویری سیماران

38,000 تومان